วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

ชาวเขาล็อกดาวน์ตัวเองป้องกันโควิด-19 ระบาด

6 เม.ย. 63 06:50

ข่าวเช้าหัวเขียว
6:00 น.- 8:00 น.

ชาวเขาใน ตำบลทุ่งผึ้ง จังหวัดลำปาง ล็อกดาวน์ตัวเอง ห้ามคนนอกหมู่บ้านเข้าพื้นที่ เพื่อป้องกันโควิด-19 ระบาดในหมู่บ้าน

ดูย้อนหลัง :

ข่าวเช้าหัวเขียว