ข่าว

วิดีโอ

สกู๊ปหน้า 1 : ไปขุดทองต่างแดน 1 แสนตำแหน่งรออยู่

“ไปขุดทอง”...เป็นศัพท์เปรียบเปรยถึง “คนไทย” ที่เดินทางไปทำงานในต่างแดน ถือเป็นโอกาสแสวงหาโชคที่มีค่าตอบแทนเป็นสิ่งล่อใจให้หลายต่อหลายคนเฝ้าฝันอยากเดินตาม

ด้วยคำบอกเล่าของหลายๆคนที่กลับจากทำงานในต่างแดนว่า...“การไปทำงานในต่างแดนนั้น รายได้ดีกว่าประเทศไทยหลายเท่าตัวนัก ถึงแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะสูง แต่ถ้าอยู่อย่างประหยัด เก็บหอมรอมริบให้มากๆกลับมาอาจมีเงินก้อนเป็นล้าน นอกจากจะปลดหนี้ได้แล้วยังมีเงินทุนตั้งตัวได้”

เนิ่นนานมาแล้วที่การไปขุดทองในต่างแดนคือความฝันของใครหลายๆคน ทั้งที่ได้ยินมากับหูพูดเล่าลือผ่านๆกันมาปากต่อปาก โดยเฉพาะการเดินทางไปทำงานในต่างแดนประเทศแถบตะวันออกกลาง ที่มีค่าจ้างแรงงานที่สูง ทำให้เป็นประเทศเป้าหมายปักใจที่จะไปขุดทองกันให้ได้

กล่าวกันว่า “นักขุดทอง” ที่แสวงหาโชคในการทำงานในต่างแดน สำหรับแรงงานชายมักเป็นอาชีพใช้แรงงาน กรรมกร ส่วนแรงงานหญิงมักทำงานในภาคบริการ

โดยเฉพาะอาชีพยอดนิยมไม่พ้นงานนวดแผนไทยที่ถือว่า...มีฝีมือระดับโลก

แน่นอนว่า...การเดินทางไปขุดทองทำงานในต่างประเทศอย่างถูกต้องนั้นมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ทั้งการขอวีซ่า การขอใบอนุญาตทำงาน การหาตำแหน่งงานในต่างประเทศ การหาที่พักอาศัย อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ค่อนข้างสูง แรงงานที่จะไปก็มักนิยมติดต่อผ่าน “บริษัทจัดหางาน”

ปัญหาสำคัญมีว่า บริษัทจัดหางานที่ว่านี้มีทั้งแบบที่ “ถูกกฎหมาย” และ “ผิดกฎหมาย”

...นักขุดทองไม่น้อยยอมลงทุนกู้หนี้ยืมสิน ขายที่ขายทาง ทรัพย์สมบัติก้อนสุดท้ายของชีวิต เพื่อจ่ายเป็นค่ามัดจำในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศให้กับบริษัทจัดหางาน แต่สุดท้าย...กลับถูกหลอก

บางคนก็ไม่ได้ไปทำงานในต่างประเทศ หรือบางคนก็ได้ไปทำงาน แต่ไม่เป็นไปตามข้อเสนอที่ทางบริษัทจัดหางานโฆษณาชวนเชื่อไว้อย่างสวยหรู...แต่ในรายที่โชคร้ายหนักกว่านั้นก็มีหลายรายตกเป็นเหยื่อในขบวนการ “ค้ามนุษย์” ถูกบังคับเป็น...แรงงานทาส ถูกบังคับให้...ขายบริการทางเพศโดยไม่สมัครใจ

ด้วยอ้างว่าต้องทำงานใช้ “หนี้” ที่ “นายจ้าง” จ่ายให้กับบริษัทจัดหางานเป็นเงินก้อนโต

วันนี้...มีข่าวดีมาบอก “นักขุดทอง” อย่าได้กะพริบตา ช้าอดจะหมดสิทธิ์

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน บอกว่า ปี 2563 มีเป้าหมายส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 คน โดยให้ลงทะเบียนทาง “TOEA” เพื่อความสะดวก

“แรงงานไทยที่ว่านี้จะถูกส่งไปทำงานในประเทศที่มีศักยภาพ มีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อนำกลับมาพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะในสาขาที่มีความจำเป็น”

ประเทศที่ได้รับความนิยม 4 อันดับแรก คือ ไต้หวัน จำนวน 34,100 คน...สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน 12,200 คน...ญี่ปุ่น จำนวน 7,300 คน ...อิสราเอล จำนวน 5,000 คน และประเทศอื่นๆ เช่น มาเลเซีย มาเก๊า ซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมการมีงานทำที่สามารถนำเงินตราเข้าประเทศได้จำนวนมาก

ลงลึกในรายละเอียด สุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบายว่า กรมการจัดหางานมีบริการลงทะเบียนหางาน แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง หรือแจ้งการเดินทางกลับเข้าไปทำงานต่างประเทศ (Re-entry) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ http://toea.doe.go.th 

ลงทะเบียนออนไลน์...สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา

ที่สำคัญ...ลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ และใช้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยให้บริการครอบคลุมการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราว (Re–entry)

นับรวมไปถึงการขออนุญาตนายจ้างพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ การขออนุญาตส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ การขอคัดรายชื่อคนหางาน การขออนุญาตจัดส่งคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ การขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ

และ...การขอนำคนงานเข้ารับการอบรมกรณีบริษัทจัดหางานจัดส่ง

ตอนนี้ “กรมการจัดหางาน” กำลังเปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับบริษัท Sands China Limited มาเก๊า ธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมและกาสิโน จำนวน 70 อัตรา รายได้สูงสุดกว่า 40,000 บาทต่อเดือน

ย้ำว่า...เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1–10

หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 “กรมการจัดหางาน”

บริษัทนี้รับสมัคร 2 ตำแหน่ง 70 อัตรา คือ Housekeeping Attendant (พนักงานดูแลทำความสะอาดห้องพัก) 50 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,800 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 44,300 บาท (อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2562)

คุณสมบัติ มีอายุระหว่าง 21-35 ปี มีความสุภาพเรียบร้อยและบุคลิกดี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ขึ้นไป ความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ หากมีความรู้ภาษาอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีนกวางตุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงานที่สอง...Public Area Attendant (พนักงานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป) จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,300 เหรียญมาเก๊า (MOP) หรือประมาณ 42,500 บาท

คุณสมบัติ มีอายุระหว่าง 21-40 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป ความสามารถภาษาอังกฤษระดับดี สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางหรือภาษาจีนกวางตุ้ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ทั้ง 2 ตำแหน่ง ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันละ 8 ชั่วโมง เข้ากะหมุนเวียน 24 ชั่วโมง

“บริษัทรับผิดชอบตั๋วเครื่องบินจากประเทศไทยไปยังมาเก๊าเพื่อรายงานตัวไปทำงานและจากมาเก๊ามายังประเทศไทยเมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง” สุชาติ ว่า “พร้อมจัดที่พักชั่วคราวตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊าและนโยบายของบริษัทกำหนด นายจ้างจัดอาหารให้ในระหว่างเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ มีประกันสุขภาพของบริษัทให้แก่ลูกจ้าง และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงานมาเก๊า”

ผู้ที่สนใจให้เตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัคร โดยจะต้องเป็น “ภาษาอังกฤษ” หรือ “ภาษาจีน” ดังนี้...Resume หรือ Curriculum Vitae เป็นประวัติส่วนตัวโดยย่อของผู้สมัคร สำเนาเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) การรับสมัครในครั้งนี้ กรมการจัดหางานไม่มีแบบฟอร์มในการรับสมัครให้กรอกรายละเอียด ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้จัดทำ Resume หรือ CV ด้วยตนเอง...ค้นหาดูตัวอย่างได้จากเว็บไซต์เพื่อส่งให้นายจ้างพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น

ผู้สนใจยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถ.มิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือยื่นทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ

“นักขุดทอง” แบบถูกกฎหมายข้างต้นนี้ “รัฐ” จัดส่งไม่ต้องกลัวถูกหลอก...แถมไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจ่าย “ค่าใช้จ่าย” เท่าที่จำเป็นเท่านั้น.

“ไปขุดทอง”...เป็นศัพท์เปรียบเปรยถึง “คนไทย” ที่เดินทางไปทำงานในต่างแดน ถือเป็นโอกาสแสวงหาโชคที่มีค่าตอบแทนเป็นสิ่งล่อใจ 13 ม.ค. 2563 14:52 13 ม.ค. 2563 14:54 ไทยรัฐ