ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ศูนย์ข้อมูลไทยรัฐ

ศูนย์ข้อมูลหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เปิดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 9.00 - 17.00 น. บุคคลภายนอกที่ได้รับอนุญาต เข้ามาใช้บริการ จะต้องเสียค่าบริการสืบค้นข้อมูลตามอัตราดังต่อไปนี้


รายการ อัตราค่าบริการ
บุคคลทั่วไป ค่าเปิดแฟ้ม
ค่าถ่ายเอกสาร
แฟ้มละ 50 บาท
แผ่นละ 10 บาท
นักศึกษา
(ต้องแสดงบัตรนักศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ
และบัตรประจำตัวประชาชน)
ค่าเปิดแฟ้ม
ค่าถ่ายเอกสาร
แฟ้มละ 20 บาท
แผ่นละ 5 บาท
อัตราค่าอัดภาพ ภาพขนาด 4 x 6"
ภาพขนาด 5 x 7"
ภาพขนาด 6 x 8"
ภาพดิจิตอล
200 บาท
500 บาท
1,000 บาท
4,000 บาท
ข่าวสรุป ไม่เกิน 5 แผ่น
ไม่เกิน 10 แผ่น
ไม่เกิน 20 แผ่น
แผ่นที่ 21 ขึ้นไป
แผ่นละ 300 บาท
เหมาจ่าย 1,500 บาท
เหมาจ่าย 2,500 บาท
แผ่นละ 100 บาท
ค่าปรับ กรณีผู้ใช้บริการ ถ่ายภาพจากต้นฉบับ ภาพละ 5,000 บาท

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

ศูนย์ข้อมูล กองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1445, 1446 โทรสาร (FAX) 0-2272-1324 Email : infocent@thairath.co.th