ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ร่วมงานกับเรา

- รายละเอียดงาน

- ทำข่าว สกู๊ป เจาะลึกประเด็นตามหมายข่าวที่ได้รับมอบหมาย
- เขียนสคริปข่าวหรือรายการที่เกี่ยวข้องกับข่าว
- รายงานข่าวแต่ละช่วงข่าว และเป็นผู้ดำเนินรายการ

- คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือหญิง อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป 

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ - วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 1 ปี

4. มีความอดทน รับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา มีวินัยในการทำงาน

5. มีประสบการณ์เป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศ  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

กรอบใบสมัคร

กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อแผนกประสานงานกลาง โทร. 0-2272-1030 ต่อ 1502, 1504, 1510, 1578 แฟกซ์ 0-02272-1342 วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น