วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

เขมสรณ์ หนูขาว (มิ้ลค์)

ข่าว


การศึกษา:
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท กฎหมายระหว่างประเทศ London Metropolitan University
- กำลังศึกษา ปริญญาเอก คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- พิธีกร
- ดูหนัง
- ออกกำลังกาย
- โยคะ

รางวัล:
- ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นปี 2557 โดยกรมประชาสัมพันธ์

รายการปัจจุบัน:
- ไทยรัฐนิวส์โชว์