วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

วรปัฐ อรุณภักดี (เจ)

กีฬา


การศึกษา: ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ (เอก วิทยุ - โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- ร้องเพลง
- บรรยายกีฬา
- เลี้ยงสัตว์
- เล่นดนตรี
- เล่นกีฬา
- งาน PRODUCTION

รางวัล:
- ผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยมจากงานประกาศ
รางวัล "นาฏราช" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559

รายการปัจจุบัน:
- เช้าข่าวชัดโซเชียล
- เรื่องรอบขอบสนาม
- ชัดทันข่าวเสาร์อาทิตย์
- ไทยรัฐนิวส์โชว์