วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

สืบสกุล พันธ์ดี (บุ๊ค)

ไลฟ์สไตล์


การศึกษา: ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- ออกกำลังกาย
- ดนตรี
- เปียโน
- เขียนบทละคร
- การแสดง

รายการปัจจุบัน:
- เช้าข่าวชัดโซเชียล
- ชัดทันข่าว เสาร์-อาทิตย์
- รถปลดทุกข์