วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

จอมขวัญ หลาวเพ็ชร (ขวัญ)

ข่าว


การศึกษา: ป.ตรี คณะมนุษยศาสตร์ มศว .ประสานมิตร

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- ออกกำลังกาย

รายการปัจจุบัน:
- ถามตรง ๆ กับจอมขวัญ