วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

ภาคภูมิ พันธุ์สถิตย์ (อุ๋ย)

ข่าว


การศึกษา : นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ภาษาที่ถนัด : อังกฤษ

รายการปัจจุบัน: ไทยรัฐนิวส์โชว์