วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
บริการข่าวไทยรัฐ

วรันธร สมกิจรุ่งโรจน์ (พีช)

กีฬา


การศึกษา: ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ เอกจิตวิทยา

ภาษาที่ถนัด:
- อังกฤษ
- จีนกลาง

ความสามารถพิเศษ/ งานอดิเรก:
- ชอบดูฟุตบอล(แมนยู)
- สนใจเรื่องความงาม

รายการปัจจุบัน:
- ชัดข่าวเที่ยง
- ครบข่าวดึก
- ข่าวเข้มเกมบอล